[Rozmiar: 1369 bajtów][Rozmiar: 1942 bajtów][Rozmiar: 1613 bajtów][Rozmiar: 2038 bajtów][Rozmiar: 1100 bajtów][Rozmiar: 1379 bajtów][Rozmiar: 385 bajtów]

Jak uczymy

Sensem nauki języka obcego jest nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się nim. Od lat nazwa Szkoła Języków Obcych „Glottis” jednoznacznie kojarzy się ze skuteczną nauką.

 

O naszej skuteczności świadczą przede wszystkim egzaminy, które zdawali nasi uczniowie np. matura, egzaminy Cambridge, TOEFL, Goethe Institut, itp. - zawsze zakończone pozytywnym wynikiem.

 

Sukcesy te odnoszone są dzięki nauce w małych grupach (max 6-7 osób) oraz indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Połączenie tych dwóch cech sprawia, że możemy przedstawić Ci unikalną propozycję: to, co w innych szkołach językowych jest określane jako "intensywne" u nas jest standardem - bez zmiany ceny!

 

Każdy z nas uczy się inaczej – rozumiemy to i dlatego pierwszym pytaniem, jakie zadamy Tobie, gdy już do nas przyjdziesz będzie: jak lubisz się uczyć?

 

Nasz system nauczania łączy różne metody, tak by każdy z Was zrozumiał omawiane zagadnienia i opanował je w najdogodniejszy dla siebie sposób.

 

Aby zapewnić naszym uczniom jak najlepsze wyniki stosujemy od lat sprawdzone metody przydziału do grup zaawansowania oraz monitorowania postępów w nauce:

 

TEST KLASYFIKACYJNY – zapisując się do SJO Glottis masz możliwość bezpłatnego sprawdzenia poziomu swojej wiedzy poprzez dostosowany do wieku i celu nauki test klasyfikacyjny

 

PRÓBNE EGZAMINY – szczególnie odnosi się to do programów przygotowujących do różnego rodzaju egzaminów językowych takich jak: Egzamin Gimnazjalny, Matura, TELC, FCE CAE, CPE, ZD, DELE, CELI, pozwala to kursantom zapoznać się z procedurą przeprowadzania egzaminów, jak również sprawdzić stan swojego przygotowania do danego egzaminu

 

RAPORT POSTĘPU – na koniec każdego semestru nasi uczniowie otrzymują pisemny raport opisujący ich dotychczasowe postępy w nauce oraz dający wskazówki do dalszej nauki

 

CERTYFIKAT – na koniec roku szkolnego każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie danego poziomu wraz z uzyskaną oceną